MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LỄ RA QUÂN CÁC SÀN PHÂN PHỐI SIÊU DỰ ÁN SHOPHOUSE – NGUYỄN SINH SẮC